Nørre Vium

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180107-55

Fredningsnr.
260415

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,80 x 13 m; gammel tilgroet udgravning i top, 3 m bred, 0,70 m dyb, nyere kartoffelkule i vest. Lyng- og fyrregroet i plantage.
Undersøgelsehistorie

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 5', ubetydel. Udgr. (Kartoffel). Höi af den flade Type. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1883 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 13 x 1,8 m st. Gammel, tilgroet udgravning i top, 3 m bred, 0,7 m dyb. Nyere kartoffelkule i vest. Lyng- og fyrregroet i plantage. tingl 5/2 1951

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj; gml. tilgroet udgravning i top; top fyldt op med fældede fyrretræer og grenkvas; bevokset med græs, løvkrat og enkelte fyrretræer, i lille skov; ingen regulær parkering, men muligt på vejgrøft. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

sf NØ
sf SØ
sf SV
sf NV
Foto, oversigt
Foto, detalje