Bjørslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180107-155

Fredningsnr.
260521

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 16 m, østlige trediedel bortskåret, i midten et 2 m bredt hul omtrent til bunden, alt nu tilgroet. Lynggroet i hede. NMI: .... bortskåret (af en nu forladt vej),....
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 3', östlige Deel bortskaaret af en Vei, [ulæseligt] lille Steensætning blev synlig. Indeholdt tilsyneladende dog Intet. Höi af den flade Type Bevoksning: 1990: Græs

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 16 x 1 m st. Østlige trediedel bortskåret (af en nu forladt vej), i midten et 2 m bredt hul omtrent til bunden, alt nu tilgroet, (højen ser smuk ud fra landevejen). Lynggroet i hede. tingl 5/2 1951

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Huller i top og Ø-side, gl. skader. Der pløjes for tæt, navnlig brink mod SV tidl. overpløjet ?. Afsat 200 m. længere mod SØ på MB (det er altså afsætningen på 4 cm.-kortet, der er rigtig). 28.05.1990: Gravhøj beliggende i dyrket mark. Nu delvis overpløjet og der køres op over højen ved markarbejdet. M.h.t. afsætning: Placeringen af højene på det nye 4 cm.-kort passer ikke sammen med placeringen på fredningskortene 1:20.000 og fortidsmindeplottene. Efter berejserens bedste vurdering og sammenholdt med luftfotos er afsætningen på de nye 4 cm.-kort den mest korrekte. Ejeroplysninger på berejserskema. Ingen målangivelser eller fotos. KMN 28.11.1990: Høj; affladet ujævn top; tilgroet; overpløjet fod rundt om ca. 2,5 m. op på højen; bevokset med græs i top og et stk. ned ad siderne; i ager med græs; der bliver antagelig kørt over højen. Mål: 1,3 x 17,0 x 14,0 m. Foto: 10-24-24. JBA Bevoksning: 1990: Græs

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)