Rønhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180107-163

Fredningsnr.
260533

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 22/7 1897. Hofjægermester R. Juel. "Rønhøj", 2,2 x 16 m; lille, tilgroet hul i top, ditto i nordsiden, ellers velbevaret. Lynggroet i plantage.
Undersøgelsehistorie

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 6', gl. mindre Udgr. Höi af den toppede Type. Bevoksning: 1991: Lyng og Nålekrat/-træer

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rønhøj" 16 x 2,2 m st. Lille, tilgroet hul i top, dito i nordsiden, ellers velbevaret. Lynggroet i plantage. F.M. 22/7 1897

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Rønhøj". I top aflang sænkning, ca. 1 x 4 m., i retning SV-NØ. Afgravninger på N-siden. Alt gl. skader. Rævegrav, beboet, i SØ-siden. Skoven opfordres til at fælde selvsået opvækst af fyr og gran på N-siden. 03.01.1991: "Rønhøj"; som fritekst; bevokset med lyng, fyrkrat og et løvtræ, i plantage; dyregang i SØ-fod; begrænset adgang til fods. Foto: 1-14-14. JBA Bevoksning: 1991: Lyng og Nålekrat/-træer

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

set fra SØ
set fra NØ
set fra V
set fra SV
set fra S
Foto, oversigt