Øster Marup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180108-8

Fredningsnr.
270336

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2 x 12 m, granbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 6 F.h., beskadiget ved Gravninger; Midtgraven ikke forstyrret.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 12 m, granbevokset i ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Foto: E.W., SH 02.04.79., F 02.10.79., set fra øst. Flyfoto: S 4036 - F 125/118. Beskadigelser:Ujævnheder i overfladen, hul i top, affladning af top. Bevoksning: Græs, træer. Høj, som måler 14 x 16 x 2,3 m. Regelmæssig form, dog mindre ujævnheder i top og sider (eftergroet). Sænkning (hul) i toppen. Mindre affladning af top. Bevokset med græs samt mange store træer. Beliggende i dyrket ager.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

sf Ø
sff S
sf V
sf N