Tinghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-26

Fredningsnr.
250514

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Tinghøj", 2,15 x 15 m; tilgroede gamle udgravninger i østfod, sydside og flere steder mod nord og nordvest; sydfoden afgravet i vej; i vestfoden en ny kartoffelkule. En del fortrampet af kreaturer. Helhedsindtrykket dog godt. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 7', gl. Udgravn. i Midten. Höi af den toppede Type; hvor Grundfladens Diameter skjönnes ikke at overstige Höiden mere end 5 gange. Höi, som enten er overplöiet el. har mindre Udgravning; men hvor dog Centralgraven skjönnes uforstyrret. Bevoksning: 1991: Græs, Lyng og Løvkrat

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tinghøj" 15 x 2,15 m st. Tilgroede, gamle udgravninger i østfod, sydside og flere steder mod nord og nordvest, i vestfoden en ny kartoffelkule. En del fortrampet af kreaturer. Helhedsindtrykket dog godt. Lyngklædt i ager. tingl 30/1 1951

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Tinghøj"; sti henover højtop i NS-lig retning; større afgravning i østlig højside, ca. 4 m. i diam., op til 1,5 m. dyb; større afgravninger af SV-lige højside med højfod i en ca. 1 m. høj brink ved vej; mindre skår i vestfod og henover nordlig højside; NØ-lige højfod i en 1/2 m. høj brink ud mod ageren; alt tilgroet; bevokset med lyng, græs og løvkrat; i ager i vejkant. Bevoksning: 1991: Græs, Lyng og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)