Abildtrup Storehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-48

Fredningsnr.
25057

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

"Abildtrup Storehøj", 3,10 x 20 m; smalt, dybt indhak fra syd, flere mindre skår, i vestfod, i top en gravning, 9 m lang i nordvest-sydøst, 3 m bred, 1,60 m dyb, alle nu tilgroede. Lynggroet i tilplantet hede. Matr.nr. 2u: Høj i skel til matr.nr. 2b, Abildtrup.
Undersøgelsehistorie

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 6'-7', gl + nyere Udgravn. Höi af den toppede Type; hvor Grundfladens Diameter skjönnes ikke at overstige Höiden mere end 5 gange. Höi, som enten er overplöiet el. har mindre Udgravning; men hvor dog Centralgraven skjönnes uforstyrret.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Abildtrup Storehøj" 20 x 3,1 m st. Smalt, dybt indhak fra syd, flere mindre skår i vestfod, i top en gravning, 9 m lang i nordvest-sydøst 3 m bred, 1,6 m dyb, alle nu tilgroede. Lynggroet i hede. tingl 30/1 1951

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Abildtrup Storehøj"; som fritekst; alt tilgroet; rævegrav i tophul og i sydindhak; bevokset med lyng, mos, løvkrat, fyrkrat og et større grantræ; for enden af en stribe blandskov, i ager; indtil vestlig og sydlig højfod er hen delvist tilgroede.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

4283, oversigt, set fra SØ
4284, oversigt, set fra N
Foto, oversigt