Skuderis Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-63

Fredningsnr.
24046

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Skuderishøj", 1,70 x 12 m; mindre, flad, tilgroet sænkning i midten, ellers urørt. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 5', mindre gl. Udgravn. i midten. Höi af den toppede Type; hvor Grundfladens Diameter skjönnes ikke at overstige Höiden mere end 5 gange. Höi, som enten er overplöiet el. har mindre Udgravning; men hvor dog Centralgraven skjönnes uforstyrret. Bevoksning: 1991: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skuderis Høj" 12 x 1,7 m st. Mindre, flad, tilgroet sænkning i midten, ellers urørt. Lynggroet i hede.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skurshøj. Flad, tilgroet sænkning i top, ujævne højsider med tilgroede dyregrave og stier, højfod i tilgroet brink, især i nord i en 0,5-1 m højbrink. Bevokset med lyng, græs og fyrkrat i ager. Bevoksning: 1991: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)