Barde Sande

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-64

Fredningsnr.
24047

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2 x 20 m, stor, gammel, tilgroet udgravning i midten, 6 m bred, 1 m dyb. Fyrregroet i plantage. NMI: Fra sb. 64-68 strækker sig et flyvesandsområde, hvis klitter ofte ligner høje meget. Måske er der flere høje. Modsat er der mulighed for at een eller flere af sb. 65a, 66a-b, 67a-b er naturlige. Sb. 64, 65b, 68 er sikre høje.
Undersøgelsehistorie

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 6', stor gl. Udgravn. i Midten. Høi af den toppede Type; hvor Grundfladens Diameter skjønnes ikke at overstige Høiden mere end 5 gange Høi, som enten er aldeles sløifet el. dog skjønnes total ødelagt Bevoksning: 1991: Mos og Nålekrat/-træer

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 20 x 2 m st. Stor, gammel, tilgroet udgravning i midten, 6 m bred, 1 m dyb. Fyrregroet i plantage. Fra sb. 64-68 strækker sig et flyvesandsområde, hvis klitter ofte ligner høje meget. Måske er der flere høje. Modsat er der mulighed for at een eller flere af sb. 65a, 66a-b, 67 a-b er naturlige. Sb. 64, 65b, 68 er sikre høje.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som fritekst; ujævne sider med plantefurer i N-S retning, tilgroet med mos og gl. fyr/granplantage henover (mere end 25 år gammel), ved skovvejskryds i SØ hjørne (se skitse på berejserblanket). Bevoksning: 1991: Mos og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2020 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

5960, oversigtsfoto, set fra N
5355, Oversigt, set fra S
Foto, oversigt