Gryssing Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-115

Fredningsnr.
250452

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Gryssinghøj", 3,60 x 17,50 m; fornylig istandsat efter tyske ødelæggelser nu helt velformet, måske lidt nærpløjet i sydøst-syd-sydvest. (Ejeren lovede at udlægge 1 plovfure her). Græsgroet i ager. Matr.nr. 5a: Høj i skel til matr.nr. 9a af Vorgod.
Undersøgelsehistorie  (10)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 5'-6', flere gl og nyere Udgravn. 2 Bronzesværd skulde for faa Aar Siden være funden i en [ulæseligt]. Høi af den toppede Type. Bevoksning: 1991: Græs

1883 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gryssing Høj" 17,5 x 3,6 m st. Fornylig istandsat efter tyske ødelæggelser, nu helt velformet, måske lidt nærpløjet i sydøst, syd og sydvest (ejeren lovede at udlægge en plovfure her). Græsgroet i ager. tingl 5/2 1951

1950 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Gryssinghøj"; flad top med 3 små dyregange; meget stejle sider med 6 smalle stier opad; 2 tilgroede afgravninger i sydsiden; nordfod fortsætter ned i en nedgravning til sportsplads; bevokset med græs, i græsbevokset fritidsareal. Ligger i parcelhuskvarter i kant af sportsplads (skolens). Bevoksning: 1991: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)