Vorgod
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-127

Fredningsnr.
250453

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,30 x 19 m, meget medtaget. 3 gamle huller i top, østside og sydside, hvert ca. 2 m bredt, tophullet 1,5 m dybt; over norddelen et granhegn; i nordfoden 2 meget dybe, snævre, nyere huller. Hovedformen dog fuldt bevaret. Lyng- og fyrregroet i en lille plantage. Matr.nr. 4o: Høj i skel til matr.nr. 4f af Vorgod.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. 9', gl + nyere Udgr. Videre udgravet af Thierry. Høien indeholdt en Kjærne af [ulæseligt], hvorimellem fandtes en Smuk [ulæseligt]. Lige tæt under Stenene [ulæseligt]. Ca. ½ Al. Under Stendyngen fandtes en Øxehammer med Skafthul. Lige ovenover Stendyngen fandtes et Lag af brændte Ben, uden Spor af Urne. Høi af den flade Type. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

1883 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 19 x 2,3 m st. Meget medtaget: 3 huller i top, østside og sydside, hvert ca. 2 m bredt, tophullet 1 ½ m dybt. Over norddelen et granhegn. I nordfoden 2 meget dybe, snævre, nyere huller. Hovedformen dog fuldt bevaret. Lyng- og fyrregroet i en lille plantage. tingl 5/2 1951

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; huller som beskrevet i fritekst; 2 rævegrave i nordfodshullerne; granhegn over nordsiden fældet; bevokset med græs, løvkrat og løvtræer; for enden af løvkrat, i ager. Mosbevokset sten- og murbrokdynge samt jernskrot og plastik ved nordfod (ca. 1 m. høj); nyt læhegn ca. 8 m. fra NV-foden. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)