Kjellerupgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180201-50

Fredningsnr.
18054

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Landtings og Nygaards hede. Høj, 2,1 x 18 m. Lille hul i top. Iøvrigt velbevaret. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På Heden Matr. Nr. 23 nordostligt i Sognet ved Skjørsø findes: Rævhøj, som er middelstor [sandsynligvis sb 51], 1 lille tæt nord for [sandsynligvis sb 52] og 1 middelstor [sb 50] noget syd for og lavere.

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret Høj, 2,1 M. h., 18 M. br. Lynggroet, i Hede... Højene [sb.] Nr. 50-53 egne sig til Fredlysning. Et Forsøg gjordes 1900 og mødte største Imødekommen hos Godsejer Cl. Windfeld, Landting. Fredlysningen kunde dog ikke realiseres paa dette Tidspunkt, idet Jorden var bortlejet og Lejerene abnorm.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede, 17 x 2 m, meget veldannet og uskadt Høj.

1945 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,1 x 18m. Lille Hul i Top Iøvrigt velbev. Lynggr. i Hede

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)