St.Loftsgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060203-6

Fredningsnr.
543511

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/9 1889. Gdr. Carl Rasch. Diplom Afmærkn.: MS 1897, lærer J.A. Jørgensen. Høj, af almindelig størrelse. Ubeskadiget og kratbevokset.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En almindelig Jordhøi nordlig for Pedersgaard; den er noget beskadiget og fra S.O er der tilsyneladende forsøgt en Gravning ind ad Høiens Cetrum til, men Intet vides om hvornaar dette er sket eller om det har ført til noget Resultat. Anm. Gaarden, som ligger i Nærheden, og paa hvis Lod Høien findes, kaldes af Befolkningen almindeligvis for Pæregaard medens den paa Matrikelkortet er anført som Pedergaard. Dette sidste er vistnok det rigtige, thi Ordet Peder udtales her altid som Per, og Pedergaard er ligefrem blevet til Pergaard, hvilket atter i Folkemunde er gaaet over til Pæregaard.- Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kratbevokset Høj i Ager. F.M. 1889. Som Dekl. Velbevaret, af almindelig Størrelse.

1944 Tinglysning
Journal nr.: 758/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udstykningsplan for Store Loftsgård, jvf. sb.nr. 7.

1944 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 758/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højt rejst, velformet høj med stejle sider. Fuldstændig dækket af tæt krat og træer, der har bortskygget størstedelen af bundvegetationen. De nøgne jordoverflader fremtræder med tydelige tegn på igangværende erosion. Af nævnte årsag, samt for den forøgede landskabelige virknings skyld, bør højen som plejeobjekt prioriteres højt. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)