Kløvenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180202-16

Fredningsnr.
190646

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, fuldstændig kløftet og de to halvdele stærkt forgravet. Tinglysning af tidligere C-høj: ********************************** Høj, "Kløvenhøj" op til 1,8 m høj, diameter 24 m. Midt gennem gen går fra Ø mod V en bred kløft af ældre dato. I græsmark/ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kløvenhøj paa Brinken ud mod Skive Aa og paa Marken Matr. Nr. 6, syd for Hesselbjerggaardene, er gjennemgravet tidligere.

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, kaldet "Kløvenhøj", 2,0 M. h., 20 M. br. Midt igennem den gaar fra Ø-V en 6 M. br. Kløft, der i Midten har naaet Bunden. Den er gammel og tilgroet. I søndre Halvdel findes et større Hul. Lynggroet, i Ager.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager fuldstændig ødelagt ved en bred Skaar fra Øst til Vestsiden ført ned i en Dybde med Højfoden og ca 4 m bred.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, fuldstændig kløftet og de to halvdele stærkt forgravet.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)