Estvadgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180202-17

Fredningsnr.
190633

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 15 m. Firkantet afpløjet. Foden i V og S afskåret i 0,5 m højde. Mod Ø siden stejlt afgravet og noget udhulet. Lyng og græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1900 Grus-/sandgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det øverste af en ellers naturlig Banke synes at være en mindre Høj, 1,5 M. h., 17 M. br. Østre Side nedstyrtet i og mere af Højen truet af en Sandgrav. Højfoden med N. er overpløjet. Lynggroet, i Ager.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager ligger lige ud til Bakkeskrænten 1 3/4 x 15 m smuk Høj, ingen Fredningssten.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 3/4 x 15 m. Firkantet afpløjet, foden i V og S afskåret i ½ m højde. Mod Ø siden stejlt afgravet og noget udhulet. Lyng og græs i ager. tingl 7/2 1950 FM

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)