Estvad Hede
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180202-31

Fredningsnr.
190640

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 14 m. Udhulet ved stor gravning fra øst, der har fjernet højsi- den og toppen. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en høj, afrundet Hedebakke ud mod Søen, Matr. Nr. 8b, tæt syd for Møllestedet, er 2de smaa opgravede Høje.

1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En noget tvivlsom Høj, der i østre Side er skraat afgravet. Ca. 2,0 M. h., 16 M. br. Lynggroet, i Hede. I Nærheden findes et Flyvesandsparti.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt i Høj i Hede 1 3/4 x 14 M med ældre Gravninger fra Midten og ud til Højfodet i Østsiden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 3/4 x 14 m. Udhulet ved stor gravning fra Ø, der har fjernet højsiden og toppen. Lyng i hede. tingl 7/2 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i hede ved Flyndersø.

Litteraturhenvisninger  (0)