Estvadgaards Store Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180202-21

Fredningsnr.
190645

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 10 m. Graner i plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en til Estvadgaard hørende Hede, der ligger adskilt fra det øvrige af Sognet vest for Flyndersø, er 6 ganske smaa og lave Høje [jvf. sb. 20-23 samt sb. 94-97] vestligt mellem Gaasmose og Stokholmsbakke...

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
H. Kjærs´s sb. 23* har senere fået sb. 21.

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mellem Agersbjerg og Solbakken er senere f. en Høj, mkt. paa Maalebordsbladet: 23*. Den er ca 1,5 M. h., 15 M. br., beplantet og i Plantagen. [Sb.] Nr. 20-23 ligge i mandshøj Plantage. De ligge omtrent paa det Sted, hvor der af Strandgaards er afsat 5 + 1 Høje, men en Kortlægning var med de forhaandenværende Midler umulig. De 2 resterende Høje eftersøgtes forgæves, men kunde overmaade let undgaa Opmærksomheden.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt og beplantet Høj i Plantage 1 x 10 m.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 10 m. Graner i plantage.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. I lysning i skov.

Litteraturhenvisninger  (0)