Ulvshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180202-25

Fredningsnr.
190647

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Ulhøj", 1,5 x 20 m. Hele toppen afgravet og udhulet; sydlige trediedel over- pløjet. Notering af tidl. C-høj med følgende fredningstekst: ************************************************************ Høj, Ulhøj, 1,5 m høj, 20 m lang og 12 m bred. Afgravet top med en ujævn, sænket overflade i vest. Siderne mod nord og syd er afgravede, og den vestlige højfod er tidligere afpløjet til en lige linje. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ulvshøj paa en Højde paa Marken Matr. Nr. 4 syd for Byen er af Middelstørrelse og flad. Her er Udsigt fra baade til Skive Fjord og Flyndersø.

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En flad, vistnok stærkt afgravet Høj, kaldet "Ulhøj", 2,0 M. h., 25 M. br. I Toppen ses et 5 M. bredt, 2/3-1 M. dybt Hul, der er gammelt og tilgroet. Ifgl. Medd. udgravet af Apoteker Norgaard, Skive. Græsgroet, i Ager.

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ulhøj lyngklædt Høj i Ager 21 x 14 x 1 ½ m med flere ældre Gravninger synes ikke til Bunden. Sydsiden udkjørt nu pløjet derved fandtes en Lerkar hvori br Ben, ellers ingen Fund.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ulhøj" 1 ½ x 20 m. Hele toppen afgravet og udhulet, sydlige trediedel overpløjet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortsat noget ujævn. På højen en gruppe nåletræer. Rævegrav uden for vestre højfod

Litteraturhenvisninger  (0)