Flyndersø
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180202-30

Fredningsnr.
190641

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 14 m. Hele toppen og det indre bortgravet. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (12)
1800 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en høj, afrundet Hedebakke ud mod Søen, Matr. Nr. 8b, tæt syd for Møllestedet, er 2de smaa opgravede Høje.

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,5 M. h., 14 M. br. I Toppen ses et gammelt og tilgroet Hul, ca 5 M. br. og inditl 1 M. dybt, med snævre Udgang mod Syd. Højen synes udgravet. Lynggroet, i Hede.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede, 1 3/4 x 15 m synes Midten udgravet til Bunden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 ½ x 14 m. Hele toppen og det indre bortgravet. Lung i hede. tingl 7/2 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1996-614-0280
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En mindre undersøgelse af plyndringshullet viste, at der stod endu en komplet urne. Efter samråd med Skov- og naturstyrelsen blev urnen taget op.

1997 Museal besigtigelse
Journal nr.: 646A
Skive Museum
En besigtigelse viste, at de havde gravet i toppen af en fredet gravhøj, der er beliggende på et fredet areal.

1997 Privat udgravning
Journal nr.: 646A
Skive Museum
Under leg havde nogle skoleelever forsøgt at grave en skyttegrav, hvorved der fremkom en urne med brændte ben, som de frilagde og optog.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i hedeareal ved Flyndersø.

Litteraturhenvisninger  (0)