Estvad Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180202-32

Fredningsnr.
190637

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/8 1900, gdr. P. Espersen, Damgård. Diplom. Afmærkn.: MS 1922, lærer Chr. Krogh. Høj, 2,5 x 18 m. I SØ-siden et par småhuller. Græs og enkelte fyr i plantage.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] sydligt i Sognet er 4 middelstore Høje nemlig 2 [sb. 32-33] nordvest og 2de [sb. 34-35] flade sydvest for Gaarden

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,4 M. h., 18 M. br. I sydøstre Side findes et Par Smaahuller. Nylig beplantet, i ung Plantage. Højene [sb.] 32-33 ere viste paa Fotografierne Pl. III. Tæt v. for Høj [sb.] 33 findes en Række Vejspor (Nnø-Ssv). Højene [sb.] Nr. 32-35 blive fredlyste ved Declaration af 17 August, af Gaardejer Peder Espersen, Damgaard, Bærs.

1900 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt og beplantet Høj i Plantage 2 ½ x 18 m uskadt. M.S. paa Vestsiden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ½ x 18 m. I SØ-siden et par småhuller. Græs og enkelte fyr i plantage. FM 24/8 1900 MS

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mosbevokset i træklædt areal ved ejendom.

Litteraturhenvisninger  (0)