Estvad Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180202-34

Fredningsnr.
190638

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/8 1900, gdr. P. Espersen, Damgård. Diplom. Afmærkn.: MS 1922, lærer Chr. Krogh. Høj, 2,75 x 20 m. Sydside ret stejl, nøgen, nedtrampet af kreaturer. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] sydligt i Sognet er 4 middelstore Høje nemlig 2 [sb. 32-33] nordvest og 2de [sb. 34-35] flade sydvest for Gaarden

1900 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,7 M. h., 20 M. br. Højfoden mod S. er overpløjet. Lynggroet, i Ager. [Sb.] Nr. 34-35 ere viste paa fotografiet Pl. IV. Højene [sb.] Nr. 32-35 blive fredlyste ved Declaration af 17 August, af Gaardejer Peder Espersen, Damgaard, Bærs.

1900 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager 13 x 20 x 2 m med en ældre Gravning i Midten. M.S. paa Østsiden.

1949 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 3/4 x 20 m. Sydsiden ret stejl, nøgen, nedtrampet af kreaturer. Græs i ager. FM 24/8 MS

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager med et par løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)