Rogelshøj

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180202-37

Fredningsnr.
190635

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 24/8 1900, gdr. P. Mortensen, Hesselbjerg. Diplom. Afmærkn.: MS 1922, lærer Chr. Krogh. "Røgelshøj" 1,75 x 16 m. I toppen en mindre, NV for toppen en større overfla- disk gravning. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydvest her for [sb. 28-29] paa den høje, flade Hede ud mod Søen ligger en enlig lille Høj.

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, kaldet "Rogelshøj", 1,8 M. h., 16 M. br. I Toppen ses en mindre, nord for Toppen en større, overfladisk Afgravning, begge gamle og tilgroede. Lynggroet, beliggende enligt, midt ude paa den flade Hede. [Sb.] Nr. 37 blev fredlyst ved Declaration af 17 August, udstedt af Gaardejer Peder Mortensen, Hesselbjerg.

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 2 x 16 m med M.S. paa Sydsiden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Røgelshøj" 1 3/4 x 16 m. I toppen en mindre, NV for toppen en større overfladiske gravning. Lyng i hede. FM 24/8 1900 MS

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i stort hedeareal. Tursti forbi højen.