Kisum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180202-51

Fredningsnr.
190623

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 16 m. Mod NØ større overfladisk gravning, lidt ujævn overflade. Graner i plantage.
Undersøgelsehistorie  (10)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Marken, Matr Nr. 12a nordvest for Byen er 2de mindre Høje med 2 smaa imellem, 2de middelstore østligere, begge gjennemgravede [blandt de nævnte høje er sandsynligvis sb. 49-53], […]

1900 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,7 M. h., 16 M. br. Mod Nø findes nær Foden en større, overfladisk Afgravning. Har være overpløjet; er ved at gaa i Lyng. Egnet til Undersøgelse.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantet Høj i Plantage 2 x 14 m.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 3/4 x 16 m. Mod NØ større overfladisk gravning, lidt ujævn overflade. Graner i plantage. tingl 7/2 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Træbevokset i træklædt areal på mark. Nogle træer udgåede.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tilgroet med brombærkrat og spredte træer.

Litteraturhenvisninger  (0)