Møllehøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180202-41

Fredningsnr.
190629

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/5 1896. gdr. Mehlsen Madsen. Diplom. Afmærkn.: MS 1900, kapt. Søegaard. Høj, 1,25 x 12 m. I NV lille sænkning, i sydsiden lille skred. Lyng i hede. Sb. 41-42 (1906-29, 30): "Møllehøje". Matr.nr. 10l: Høj i skel til matr.nr. 8f af Kisum.
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] 2de mindre [sb. 41-42], men smukke, østligere eller midt paa Lodden og paa Lodden Matr. Nr. 9, […]

1896 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,2 M .h., 12 M. br. I søndre side ses et lille Skred, i nordvestre en Sænkning. Mærkesten i nordre Side. Lynggroet, i Hede. Jvf. [Sb.] 12. [Sb.] Nr. 41-42 benævnes Møllehøjene. Jvf. Fotografier paa Pl. V. De er fredlyste af Gaardejer Mehlsen Madsen ved Decl., thinglæst d. 22/5 1896. De overanførte Matr.numre ere Declarationens. Ved Overførelse fra Maalebordsbladet til det minorerede Matr.kort komme de til at ligge nordligere.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 1 3/4 x 16 m paa alle Maader uskadt. Med M.S. paa Nordsiden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/4 x 12 m. I NV lille sænkning, i Sydsiden lille skred. Lyng i hede. FM 22/5 1896 MS [Sb.] 41 - 42: "Møllehøje".

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i åbent areal i Rønbjerg.

Litteraturhenvisninger  (0)