Kisum

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180202-46

Fredningsnr.
190628

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 6/2 1950 .26/1 1973, på 7ax af Kisum. Høj, 2,75 x 17 m. I midten større hul, 0,75 x 5 m. I sydsiden et par større afgravninger. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,8 M. h., 17 M. br. I Toppen ses et 5-6 M. br., indtil 2/3 M. dybt, tilgroet Hul, i søndre Side et Par større Afgravninger. Lynggroet, i Hede.

1942 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af bronzealdergrav.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngkædt Høj i Plantage 2 3/4 x 22 m med en ældre Gravning i Midten og i Øst og Nordsiden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 3/4 x 17 m. I midten større hul, 3/4 x 5 m. I Sydsiden et par større afgravninger. Lyng i hede. tingl 7/2 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i åbent, lyng- og græsklædt areal i Rønbjerg.