Kisum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180202-48

Fredningsnr.
190626

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 27 m. Stor gravning i midten. Enkelte træer og græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1900 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskrivelserne af sb. 47 og 48 er tilsyneladende forvekslet.

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Iflg. Medd. Tomt af en ikke særlig stor Høj. I den er fundet Lerkar og Bronzesager, deriblandt efter Beskr. En Dolk og en Ragekniv.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt og beplantet Høj i Plantage 2 ½ x 27 m med en ældre Gravning i Midten noget affladet.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ½ x 27 m. Stor gravning i midten. Enkelte træet og græs i ager. tingl 7/2 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Firkantet, stor høj.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)