Kisum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180202-49

Fredningsnr.
190625

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,25 x 22 m. Overfladen noget aftrappet i N. Syd- og vestfoden nedtrådt af kreaturer. Græs og unge graner i ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Marken, Matr Nr. 12a nordvest for Byen er 2de mindre Høje med 2 smaa imellem, 2de middelstore østligere, begge gjennemgravede [blandt de nævnte høje er sandsynligvis sb. 49-53], […]

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 3,2 M. h., 22 M. br. Overfladen aftrappet i N og S. Har været overpløjet; er ved at gaa i Lyng. Egnet til Undersøgelse.

1900 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager 3 x 22 m noget afgravet i Nord og Sydsiden.

1949 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 1/4 x 22 m. Overfladen noget aftrappet i N. Sydfoden og Vestfoden nedtrådt af kreaturer. Græs og unge graner i ager. tingl 7/2 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført, træbevokset i ager.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)