Kisum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180202-50

Fredningsnr.
190624

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 9 x 11 m. Sydfoden nedtrådt af kreaturer. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (13)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Marken, Matr Nr. 12a nordvest for Byen er 2de mindre Høje med 2 smaa imellem, 2de middelstore østligere, begge gjennemgravede [blandt de nævnte høje er sandsynligvis sb. 49-53], […]

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,8 M .h, 16 M. br. Toppen ses en 3-4 M. br. Kløft fra Sø-Nv, indtil 2/3 M. dyb. Mod Sv. en større Gravning. I Højen er tml. højt, i hvert Fald ikke ved Bunden fundet en stor Krans ret store Ravperler. Har været overpløjet; er ved at gaa i Lyng.

1900 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager 2 x 9 x 11 m nu bortkjørt ca 2 ½ m fra Sydsiden ingen Fund derved.

1949 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 3/4 x 9 x 11 m. Sydfoden nedtrådt af kreaturer. Græs i ager. tingl 7/2 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græsklædt i ager, bevokset med et par træer.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)