Kisum

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180202-53

Fredningsnr.
190622

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,75 x 16 m. Større hul i top, grøft fra NØ mod top. Lyng og enkelte træer i plantage.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Marken, Matr Nr. 12a nordvest for Byen er 2de mindre Høje med 2 smaa imellem, 2de middelstore østligere, begge gjennemgravede [blandt de nævnte høje er sandsynligvis sb. 49-53], […]

1900 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,8 M. h., 16 M .br., flad i Toppen. Paa Toppen henligge nogle Sankesten; mod Ø og V findes mindre Beskadigelser. Lynggroet, i Ager. Højfoden er overpløjet og afgravet.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Plantage 2 ½ x 15 m med mindre ældre Gravninger i Midten og Østsiden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 3/3 x 16 m. Større hul i top, grøft fra NØ mod top. Lyng og enkelte træer i plantage. tingl 7/2 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Træbevokset i træklædt areal på mark. Mod nord ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Næsten helt tilgroet med træer


Billeder

Oversigt fra nordøst