Dækkehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180202-56

Fredningsnr.
190632

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
"Dækkehøj" 2,5 x 20 m. Toppen afgravet, gravninger i Ø og S. Lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1900 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, kaldet "Dækkehøj", 2,5 M. h., 20 M. br., stærkt molestreret ved dybe, friske Gravninger i Midten,samt i østre og søndre Side. I eller nær Bunden er iflg. Medd. fundet 2 Økser af Sten med Skafthul. Højere oppe var truffet nogle Bronzestumper. I tidligere Tid er i Højen f. en Del større og mindre Lerkar, der stod i en større Runding i Højens Midte. Flere af Karrerne var smukt ornamenterede. Efter Beskrivelsen synes det at have været en romersk Jærnalders Lerkargrav. - Højen var nylig udgravet af en Omløber.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Ager 2 ½ x 12 m med en ældre Gravning i Midten og ud til Sydøstside. [Sb. 56 og 57 kaldes iflg. Reffsgaard for "Dækkehøjene".]

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dækkehøj" 2 ½ x 20 m. Toppen afgravet. Gravninger i Ø og S. Lyng i ager. tingl 7/2 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Højen bevokset med træer og buskads, i ager i udkanten af Rønbjerg.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Helt tilgroet med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)