Dækkehøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180202-57

Fredningsnr.
190631

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,25 x 12 m. Lavning i top, i nordsiden små gravninger. Lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,3 M. h., 12 M. br. I Toppen ses en et Par Metre bred, frisk Gravning, der er naaet nær til Bunden. Intet Fund. I nordre Side ses nogle gamle Gravninger. Lynggroet, i Hede.

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille flad lyngklædt Høj i Ager 1 x 11 m Højene [sb.] 56 og 57 kaldes Dækkehøjene.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/4 x 12 m. Lavning i top i Nordsiden små gravninger. Lyng i ager. tingl 7/2 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i pt ubebygget areal i udkanten af Rønbjerg.

Litteraturhenvisninger  (0)