Troldhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
180203-7

Fredningsnr.
220718

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Over- og Nedreuhre. Høj, 2,5 x 19 m. I toppen afgravning, 5 m bred, 1 m dyb, med bred åbning mod sydøst. I nordvestsiden mindre hul. Nordsiden afgravet. Lyng i ager. Sb 4 og 7 (2207-17, 18): "Troldhøje".
Undersøgelsehistorie  (6)
1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,5 M. h., 19 M. br. I Toppen ses en ca. 5 M. bred og indtil 1 M. dyb, forlængst tilgroet Afgravning med bred Udgang mod Sydøst. I den nordvestre Side et mindre Hul. Højen er formentlig udgravet til henimod Bunden. Lynggroet, i Hede. [Sb.] Nr. 4, 5 og 7 benævnes "Troldhøje"

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,5 x 19 m. I Toppen Afgravning, 5 m. bred, 1 m. dyb med bred Aabning mod SØ. I N.-V.- siden mindre Hul. Nordsiden afgravet. Lyng i Ager.

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)