Ulhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180204-49

Fredningsnr.
210657

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Ulhøj", 1,5 x 14 m. Hele det indre bortgravet, kun ringvold tilbage. Lyng i ager. Tinglysning af C-høj 1994: ******************** Høj "Ulhøj". 1,5 x 12 x 15 m. Krater i top, 1,2 x 4 m. Øst- og vestsiderne afgravede. I ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Ulhøj", 1,8 M. h., 17 M. br. I Toppen en overfladisk og tilgroet Afgravning, 3-4 M. br., i Midten indtil 0,6 M. dyb, mulig fremkommen ved Affygning. I vestre Side smaa Brud. Lynggroet, i Ager og Hede.

1901 Diverse vind og vanderosion
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ulhøj" 1,5 x 14 m. Hele det indre bortgravet, kun Ringvold tilbage. Lyng i Ager.

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2022 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)