Firehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180205-2

Fredningsnr.
220534

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr. rettet fra 3g (1944) til 3l 1994. Høj, af "Firehøje", 1,8 x 18 m. Fra fod til top en ældre gravning; i top et nyt 1,5 x 0,5 m stort og 0,7 m dybt hul. Lyng i hede. NMI: .... dybt hul (kunne ikke påtales, da ejendommen har skiftet ejer 1/1 1944).
Undersøgelsehistorie  (7)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,8 M. h., 18 M. bred. Fra Foden til henimod Toppen findes i søndre Side en indtil 23 M. bred, 2/3 M. dyb., gammel og tilgroet Afgravning. [Sb.] Nr. 2-5 ligger i en Gruppe, kaldet "Firehøje". Hullerne i dem ere gravede før Mands Minde. Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Firehøje", 1,8 x 18 m. Fra Fod til Top en ældre Gravning; i Top et nyt 1,5 x 0,5 m, 0,7 m dybt Hul. (Kunde ikke paatales, da Ejendommen har skiftet Ejer 1/1 1944.) Lyng i Hede.

1944 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Firehøje". Afgravet top med gammelt hul, nu 3x2 m, 0,3 m dybt. Ældre ca. 1,5 m bred og 0,5 m dyb rende fra fod til top i syd. I øvrigt flade afgravninger i alle sider. Alt tilgroet med græs, gederams og lidt lyng. Østfod og vestfod afpløjet i ca. 1/2 m høj brink, delvist tilgroet. I ager. 15.02.1993: Tilgroet, men nyt indhak fra maskine i den østlige høj- side. M.B. Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)