Firehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180205-5

Fredningsnr.
220536

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr. rettet fra 3g (1944) til 3l 1994. Høj, af "Firehøje", 1,6 x 16 m. I Ø og S 2 store, gamle afgravninger. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 M. h., 16 M. br. I søndre og østre Side 2 ]flade[, store, gamle og tilgroede Afgravninger, der næppe have ladt Centralgraven urørt. Højens Ydre herved en Del medtaget. Lynggroet, i Hede. [Sb.] Nr. 2-5 ligger i en Gruppe, kaldet "Firehøje". Hullerne i dem ere gravede før Mands Minde. Bevoksning: 1992: Græs

1944 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Firehøje", 1,6 x 16 m. I Ø og S 2 store, gamle Afgravninger. Lyng i Hede.

1944 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Firehøje". Større flad afgravning af SØ højside. To uregelmæssige huller, ca. 0,5 m dybe i SV højside. Ujævn og afgravet nordlig højside. Alt tilgroet. Østlig og vestlig højfod afpløjet i en knap 1/2 m høj tilgroet brink, samt pløjet for tæt i Ø, S og V. Bevokset med græs, gederams og en anelse lyng, i ager. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)