Vejlgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180207-2

Fredningsnr.
190660

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 20 m. Større aflangt hul i vestsiden, mindre i østsiden. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Heden Matr. Nr. 2 øst for Vejlgaarde ligger en middelstor og opbrudt Høj […]

1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 M. h., 20 M. br. I Toppen en ganske omfangsrig Gravning, nu indtil 1 M. dyb, med Udgang mod Sydvest. I Siderne mindre Beskadigelser. Lynggroet, i Hede. Kan ikke godt udgraves.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 22 x 22 x 3 m. Den har en ældre Gravning i Midten ud til Sydsiden ikke til Bunden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ½ x 20 m. Større, aflangt hul i Vestsiden, mindre i Østsiden. Lyng i hede. tingl 7/2 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger træbevokset i lille træklædt areal, omgivet af græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)