Pølhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180207-12

Fredningsnr.
190657

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 16 m. I toppen stort hul, 3 x 5 m, med åbning mod NØ. Graner i plantage.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt syd for disse [sb. 7-9C samt sb. 61] paa Musgaard Mark ligge: Pølhøj, som er af middelstørrelse, paa Bakkerne nær Grønkjær Mark […]

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, ca 2,0 M. h., 16 M. br. Udgravet for faa Aar Siden ved et 3 x 5 M. Hul med 2-3 M. br. Udgang mod Nordøst. Der fandtes mange Sten, men det øvrige Fund (sværd?) blev hemmeligholdt. Højen ligger paa en naturlig Knude. Lynggroet, i Ager.

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantet Høj i Plantage 20 x 2 ½ m med en ældre Gravning over Midten fra Syd til Nordsiden ikke til Bunden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m. I toppen stort hul, 3 x 5 m, med åbning mod NØ. Graner i plantage. tingl 7/2 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i træklædt areal.

Litteraturhenvisninger  (0)