Brøndhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180207-22

Fredningsnr.
190654

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/8 1900, gdr. Niels Jensen Primdahl og gdr. Jens Peter Sørensen Afmærkn.: MS 1922, lærer Chr. Krogh. Ejer: Skive kommune ejer kun matr.nr. 8g. Høj, 1,75 x 22 m. Lyng i hede. I skel til matr.nr. 15a.
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den nordlige Ende af Hedelodden Matr. Nr. 18, sydvest for Kirken, ligge tvende middelstore Høje [sb. 22 og 24] med en lille [sb. 23] imellem kaldet Brøndhøje.

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret høj, 1,9 M. h., 22 M. br. I Toppen et ubetydeligt Hul. Lynggroet, i Hede. Fredlyst ved Decl. udstedt d. 14 Aug. 1900 af Gaardejer, Sognefoged Jens N. Primdahl og Gaardejer Jens Peter Sørensen, Rønbjerg. M.S. [Sb.] Nr. 22-24 ligge i en Gruppe, jvf. Fotografierne Pl. VII.

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 23 x 2 ½ m fuldstændig uskadt. M.S. paa Østsiden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 3/4 x 22 m. Lyng i hede.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyngklædt i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)