Brøndhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180207-23

Fredningsnr.
190653

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 13 m, i toppen et 3 - 4 m bredt hul. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den nordlige Ende af Hedelodden Matr. Nr. 18, sydvest for Kirken, ligge tvende middelstore Høje [sb. 22 og 24] med en lille [sb. 23] imellem kaldet Brøndhøje.

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,0 M. h., 13 M. br. I Toppen et 3-4 M. br. tilgroet ]Bund[ Hul, der synes at have naaet Bunden. Lynggroet, i Hede. [Sb.] Nr. 22-24 ligge i en Gruppe, jvf. Fotografierne Pl. VII.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede, 12 x 1 m med en dyb ældre Gravning i Midten synes til Bunden. Dog anseligt Minde.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 13 m. I toppen et 3-4 m bredt hul. Lyng i hede.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i nytilplantet areal bag vildthegn. Der vokser selvsåede, unge træer på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)