Brøndhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180207-24

Fredningsnr.
190652

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 20 m, i toppen et 3 - 4 m bredt hul. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den nordlige Ende af Hedelodden Matr. Nr. 18, sydvest for Kirken, ligge tvende middelstore Høje [sb. 22 og 24] med en lille [sb. 23] imellem kaldet Brøndhøje. Den sydligste af dem er gjennemgravet tidligere [sb. 24].

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,6 M. h., 20 M. br. I Toppen ses et omfangsrigt Hul, 1,5 M. dybt, der vist har naaet Bunden. Sydøstre Side er stærkt afgravet og Fylden udkastet mod Sø. Lynggroet, i Hede. [Sb.] Nr. 22-24 ligge i en Gruppe, jvf. Fotografierne Pl. VII.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 23 x 3 m med en ældre dyb Gravning i Midten synes til Bunden. Dog anseligt Minde.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ½ x 20 m. I toppen et 3-4m bredt hul. Lyng i hede.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Højen ligger bag vildthegn, i nytilplantet område.

Litteraturhenvisninger  (0)