Sønderby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180207-31

Fredningsnr.
190665

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 31 x 25 m. Lille lavning N for top, en stor del af SØ-siden afgra- vet og hele overfladen ret ujævn. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Heden Matr. Nr. 9 ved Sønderby, nær Flyndersø, ligger 1 middelstor flad Høj, som bær Spor af Forstyrrelse, […]

1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et noget tvivlsomt Monument, der dog synes at være en Høj; 2,0 M. h., 22 M. br. Skraat afgravet mod S. og Ø. I Overfladen forskellige ældre Beskadigelser.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 31 x 25 x 2 ½ m med flere ældre og mindre Gravninger og noget skraat affladet ned i Syd.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ½ x 31 x 25 m. Lille lavning N for top, en stor del af SØ-siden afgravet og hele overfladen ret ujævn. Lyng i hede. tingl 7/2 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i hede, der afgræsses ekstensivt.

Litteraturhenvisninger  (0)