Rønbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180207-35

Fredningsnr.
190649

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 17 m. 3 større, flade afgravninger i N, S og Ø. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Og paa en Hedebakke, nordvestligt ud mod Skjørsø, Matr. NR. 16b, ligge 3 smaa Høje [sb. 34-36]. Her fra er en vid Udsigt især mod Vest; Lem=vig og Limfjorden kan ses her fra.

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 M. h., 17 M. br. Overfladen strækt skæmmet ved 3 større, flade Gravninger s og n. for Toppen. Mindre, men ret dyb Indgravning fra sø. Lynggroet, i Hede. Kan ikke fredlyses. Højene [sb.] Nr. 34-36 ligge tæt sammen i en lille Gruppe.

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 16 x 2 m med ældre Gravninger i Øst-Syd og Nord-siden. Cemtrummen synes urørt.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 3/4 x 17 m. 3 større, flade afgravninger i N., S og Ø. Lyng i hede.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Et par unge, selvsåede fyrretræer på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)