Rønbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180207-36

Fredningsnr.
190668

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,75 x 14 m, med et stort, aflangt hul i midten. Notering af tidl. C-høj (1949: matr.nr. 16f Rønbjerg By, Rønbjerg) med følgende fredningstekst: *************************************************** Høj, 0,75 x 13 m. I toppen en stor, uregelmæssig sænkning.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Og paa en Hedebakke, nordvestligt ud mod Skjørsø, Matr. NR. 16b, ligge 3 smaa Høje [sb. 34-36]. Her fra er en vid Udsigt især mod Vest; Lem=vig og Limfjorden kan ses her fra.

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,7 M. h., 14 M. br. I Toppen en gammel, tilgroet Gravning, 3 x 5 M. br., der sikkert har naaet Bunden. Lynggroet, i Hede. Højene [sb.] Nr. 34-36 ligge tæt sammen i en lille Gruppe.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille lyngklædt Høj i Hede 13 x 3/4 m med en ældre Gravning over Midten fra Sydvest til Nordøst. Kan være ført til Bunden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3/4 x 14 m, med et stort, aflangt hul i midten.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med fyrretræer, heraf nogle udgåede og væltede.

Litteraturhenvisninger  (0)