Rønbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180207-37

Fredningsnr.
190656

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/12 1892, propr. C. Korsgaard. Diplom. Afmærkn.: MS 1894, kapt. Søegaard. MS knækket. Høj, 1,5 x 11 m, mod V forbundet med en anden, mere udflydende høj, ca. 1 x 12 m. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Marken Matr. Nr. 18, sydvest for Klovenhøj [sb. 8], ligge 2de Høje [sb. 37-38] paa samme højde som Pølehøj [sb. 12] […]

1892 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1892 er ved Kapt. Søegaard fredlyst et Monument, der beskrives som en Langhøj, 100' i Nv-Sø, 48' br., 13' h. mod Sø, 8' mod Nv.; lidt beskadiget mod Nv. Jeg kan ikke skønne rettere end at denne Beskrivelse er vildledende og fejlagtig og maa opfatte "Monumentet" som følger: Det er et Parti af en Bakkeryg, som ved Afpløjning er bleven højlignende. Paa hver Ende af den ligger en Høj, den østre ca 2,2 M., den anden højst 1 M. høj. Mellemrummet er ca 1 M. lavere end den lille Høj. Den østre Høj er i ældre Tid ikke lidet afgravet mod Nø. og Ø., hvorfor der ved Foden mod Sø, findes et mindre, ret frisk Hul. Den mindre Høj har en Del overfladiske Smaabeskadigelser. Mærkesten paa østre Høj. Lynggroet, i Ager. Fredlyst som [sb.] 38. [Sb.] Nr. 41 bis. Højene [sb.] 37 og 38 ere fredlyste ved Decl. thingl. 2/12 1892. De skønnes ikke vel egnede til Bevaring.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj paa Bakkekam i Ager 11 x 1 ½ m med M.S. paa Midten. Umiddelbar ind til den i Vest synes at ligge en ca ½ m høj lille Høj, Svag Sænkning imellem.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 ½ x 11 m, mod V forbundet med en anden, mere udflydende høj, ca 1 x 12 m. Græs i ager. FM 2/12 1892 MS (knækket)

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i permanent græs. Noget tilgroet med træer og buske.

Litteraturhenvisninger  (0)