Rønbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180207-38

Fredningsnr.
190655

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/12 1892, propr. C. Korsgaard. Diplom. Afmærkn.: MS 1894, kapt. Søegaard. Høj, 3 x 22 m. I toppen et større hul, 4-5 m bredt, med flade udgange mod Ø og V. Siden mod N afgravet, mod S overfladisk afgravning. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Marken Matr. Nr. 18, sydvest for Klovenhøj [sb. 8], ligge 2de Høje [sb. 37-38] paa samme højde som Pølehøj [sb. 12] […]

1892 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,1 M. h., 22 M. br. I Toppen en 4-5 M. bred Gravning med flade Udgange mod Ø. og V. Højsiden er mod N. afgravet (ikke lidt), mod Ø beskadiget ved en Ind- og Afgravning; mod Vest ikke helt lille Skred, i søndre Side en overfladisk Afgravning; alt gammelt og tilgroet. Lynggroet, i Ager. Fredlyst se [sb.] Nr. 41 bis. [Sb.] Nr. 41 bis. Højene [sb.] 37 og 38 ere fredlyste ved Decl. thingl. 2/12 1892. De skønnes ikke vel egnede til Bevaring.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager 20 x 3 m med en dyb ældre Gravning fra Øst til Vestsiden. M.S. øverst paa den vestlige Del af Højen.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 22 m. I toppen større hul, 4-5 m bredt, med flade udgange mod Ø og V. Siden mod N. afgravet, mod S overfladisk afgravning. Græs i ager. FM 2/12 1892 MS

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i permanent græs. Noget tilgroet med træer og buske.

Litteraturhenvisninger  (0)