Fladdalshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180207-39

Fredningsnr.
190651

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/8 1900, boelsmand P. Jensen Norgaard. Diplom. Afmærkn.: MS 1922, lærer Chr. Krogh. "Fladdalshøj", 3,25 x 24 m, i toppen hul, 5 m bredt, 0,5 m dybt. Lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Hedelodden Matr. Nr. 20, Syd for Rønbjerg By, ligger en middelstor Høj kaldet Fladdalshøj.

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, Fladdalshøj 3,2 M. h., 24 M. br. I Toppen en gammel, flad og tilgroet Afgravning, 5 M. br., 1/3 - ½ M. dyb. I søndre Side ses et ubetydeligt Skred. Lynggroet, i Hede. Jvf. Fotografi paa Pl. VIII. Fredlyst ved Declaration af 14 Aug. 1900 af Boelsmand Peder Jensen Nørgaard, Rønbjerg. M.S.

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantet Høj i Plantage 3 1/4 x 16 m med en ældre Gravning i Midten. M.S. paa Østsiden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Fladdalshøj" 3 1/4 x 24 m, i toppen hul, 5m br., ½ m dybt. Lyng i ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor, delvis lyngklædt høj. Nordvestre del tilgroet med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)