Rønbjerg Mose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180207-40

Fredningsnr.
190650

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 16 m. SØ for toppen et hul, 1 m bredt, 0,5 m dybt. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Mosen sydvestligt i Sognet er 3 smaa Høje [en af disse må være sb. 40].

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 M. h., 16 M. br. Tæt sydøst for Toppen ses et ca 1 M. br., ½ M. dybt, ret frisk Hul. Lynggroet, i Hede.

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 13 x ca 2 m.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 ½ x 16 m. SØ for toppen et hul, 1 m br., ½ m dybt. Lyng i hede. tingl 7/2 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev ikke fundet.

Litteraturhenvisninger  (0)