SandHøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180208-50

Fredningsnr.
190614

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,6 x 24 m. Ved toppen en bred, 0,5 m dyb sænkning; siderne i øst og vest lidt afgravede. Lyngbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den østlige Ende af Marken Matr. Nr. 7 længere mod Øst [for kirken i Sahl] findes en temmelig stor Høj kaldet Sandhøj. Der er bortført noget Jord ved Foden af den ved østlige Side, ellers er den i Behold.

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,6 M. h., 24 M. br. I Toppen ses en ret bred, men kun indtil ½ M. dyb Sænkning. Østre Side er ikke lidt afgravet, vestre Side noget mindre. I vestre Side er fundet et Lerkar med smaa Bronzesager. Lynggroet, i Ager. Kan udgraves, men ikke fredlyses.

1900 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,6 x 24 m. Ved Toppen en bred, ½m. dyb Sænkning. Siderne i Øst og Vest lidt afgravede. Lyngbevoksede i Ager.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor velbevaret Høj. 2.6 x 24 m. Mindre Afgravninger. I Vestsiden er f. Lerkar med smaa Bronzesager. Lynggroet i Ager (= gl. Sb. 15).

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)