Krejlgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-41

Fredningsnr.
190618

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,7 x 15 m, en 1 m br. og 3/4 m dyb grøft henover top i retning NV-SØ. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Heden sydvest for Krejlgaard findes 4re Høje [sb. 39-41 samt 45] af hvilke den nordligste [sb. 45] er opbrudt. Den nordligste af de tre andre [sb. 39], der ligge nær sammen, er langagtig.

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 M. h., 15 M. br. I Toppen ses en mindre Gravning af ganske samme Karakter og Omfang som i [sb.] Nr. 40, gl. og tilgroet. Lynggroet, i Hede.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 1 3/4 x 14 m med en ældre Gravning fra Højcentret ud til Sydøstsiden.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 x 15 m ; en 1 m bred og 3/4 m dyb Grøft henover Top i Retn. NV-SØ. Lynggroet i Hede.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)