Østermølle

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-47

Fredningsnr.
2006129

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Sevel sogns Øster og Hjelm Hede. Tingl.: 13/9 1901, gdr. Anders Jepsen. Diplom. Afmærkn.: MS 1925, lærer Chr. N. Krogh. Høj, 2 x 20 m. Lynggroet i hede. Dm.tilsyn 66, nu i ager.
Undersøgelsehistorie

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 M. h., 20 M. br. I østre Side er skaaret Lyngtørv. I nordøstre Side er en lille Sydgravning og ved Foden mod S. et lille Hul. Lynggroet, i Hede. Blev fredlyst 10/8 1901 af Gaardejer Andr. Jepsen, Trevelgd.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 2 ½ x 18 m. M.S. paa Nordsiden.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m, Lynggroet i Hede. FM 1901 MS i N.

1951 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

set fra V
set fra Ø
set fra N
3749 oversigt set mod S