Trævelgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-115

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (10)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Øst for disse [sb. 109-114] ligge 2de smaa Høje [sb. 115-116] og længere mod Øst Skjælhøj [sb. 117], der er af Middelstørrelse.

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,4 M .h., 19 M .br. I Toppen er et Par mindre og overfladiske, tilgroede Gravninger. Lynggroet, i Hede.

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Heden 1 x 13 m uskadt.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,4 x 19 m, gammel Gravning i Top (kun lille), lynggroet i Ager.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1993 Genstand givet til museum
Journal nr.: 20.100-G102
Holstebro Museum
Urnen fra yngre bronzealder er fundet på overpløjet (!) fredet gravhøj. Desuden fund af skår fra lerkar fra enkeltgravskulturen.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2004 Aflysning
Journal nr.: 2003-2111-0443
KUAS, Fortidsminder

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
FFM_AFLYS,S

Litteraturhenvisninger  (0)